Get Adobe Flash player

Przyczyny uszkodzeń kości mogą być różne:

1. Periodontopatie

Periodontopatie Periodontopatie Periodontopatie

To uszkodzenie spowodowane jest przez bakterie znajdujące się w płytce nazębnej. Jej złogi powodują zniszczenie tkanek utrzymujących zęby. Wspierająca ząb tkanka zanika i aparat więzadłowy zęba wraz z otaczającą go kością zostają zniszczone.

2. Zmiany okołowierzchołkowe

Zmiany okołowierzchołkowe

Ten defekt powstaje poprzez zapalenie pęczka naczyniowo-nerwowego (tętnice, żyły lub nerwy) w okolicy wierzchołka korzenia. Tego rodzaju zapalenie prowadzi do zniszczenia struktury kostnej.

3. Ekstrakcje (usuwanie zębów)

Ekstrakcje (usuwanie zębów)

Kości szczęki i żuchwy mogą zostać uszkodzone na skutek nieprawidłowego zbyt brutalnego usuwania zębów.

4. Implantacja

Implantacja

Obecnie coraz częściej planuje się umieszczenie implantów tam, gdzie są one najbardziej pożądane z protetycznego punktu widzenia. Stało się to możliwe między innymi dzięki rozwojowi technik sterowana regeneracja kości.

Decydującym czynnikiem zmuszającym lekarza do zastosowania techniki sterowanej regeneracji tkanek kości (GBR) jest uniemożliwiająca śródkostną implantację niedostateczna ilość i jakość kości własnej pacjenta.

Decyzję o rozszerzeniu zabiegu lekarz musi wielokrotnie podejmować już w trakcie samej operacji. Dopiero klinicznie w trakcie zabiegu można zobaczyć potrzebę odbudowy wyrostka zębodołowego lub jego poszerzenia w określonym miejscu. Wspólnie z pacjentem podejmuje się decyzję, czy kontynuować zabieg przy zastosowaniu sterowanej regeneracji kości czy odstąpić od implantacji.

Wytworzenie nowej tkanki i pogrubienie warstwy kości uzyskuje się poprzez zastosowanie zabiegu GBR
.

Zwarta warstwa górna (komórkowo szczelna) zapobiega wrastaniu tkanki miękkiej do ubytku, warstwa porowata (dolna) sprzyja integracji nowo powstającej tkanki kostnej.

Zastosowanie biomateriałów - substytutów kostnych w połączeniu z błoną pozwala uzyskać całkowitą regenerację uszkodzonej kości wokół implantu lub poszerzyć brakującą kość własną w żądanym kierunku.

Po okresie 6-9 miesięcy cząsteczki użytego biomateriału ulegają połączeniu z kością i dają podstawę do stworzenia przez organizm nowej struktury kostnej, a następnie ulegają stopniowemu rozkładowi. Membrana zostaje wchłonięta przez organizm po wypełnieniu swojej roli.


Po zakończeniu procesu sterowanej regeneracji tkanek, kość jest trwale zmieniona i późniejsze obrazy radiologiczne są często nie do odróżnienia od kości własnej.