Get Adobe Flash player

Garbaccio - implant natychmiastowy

SAMOTNĄCA ŚRUBA BIKORTYKALNA wg. Dr Dina Garbaccio (ITALIA)


Śruba Garbaccia może być zastosowana we wszystkich przypadkach braków zębowych pacjenta. Wyróżnia ją fakt, że pozwala na natychmiastowe obciążenie , czyli wykonanie korony.

Zastosowanie śruby Garbaccio zapobiega trwałemu zanikowi tkanki kostnej. Przykładowo przy pojedyńczym braku zęba filar protetyczny uzyskany dzięki śrubie Garbaccia pozwala na wykonanie pojedynczej korony w przeciągu około 30 minut, a nie jak to się stosuje w technikach dwufazowych - po upływie okresu 3 lub 6 miesięcy.
Wszczepienie śruby bikortyklanej jest bezbolesne i wymaga użycia niewielkiej ilości środka znieczulającego, miejscowo. Mała inwazyjność zabiegu sprawia, że nie jest konieczny okres rekonwalescencji pacjenta. Nie ma więc dolegliwści, tak jak się to spotyka w przypadku wszczepów dwufazowych tzn. obciążonych protezą po upływie 3 lub 6 - ciu miesięcy.