Get Adobe Flash player


Implant Alpha-Bio to śruba lub cylinder wykonany z tytanu, który łączy się z kością.

AlphaBio to izraelski system implantów.

Implanty Alpha Bio umieszczane są w kości szczęki lub żuchwy. Po zrośnięciu się z nią są podstawą, do której dołączane są elementy stanowiące zamiennik utraconego zęba, tworząc system sztucznego korzenia. Stosuje się je zgodnie z potrzebami, do odbudowy funkcji i estetyki zębów w szczęce i żuchwie. Uzupełnienia mogą obejmować pojedyncze korony, mosty, częściowe lub całkowite protezy oparte na implantach.

System Implantów Alpha-Bio zawiera różne typy i rozmiary specjalnie zaprojektowanych implantów śródkostnych. Implant SPI - jest to najnowszy produkt Alpha-Bio. Nowa konstrukcja implantu zapewnia bardzo dobrą stabilizację pierwotną wszczepu, oraz optymalne warunki osteointegracji. Wszczepy SPI są szczególnie przydatne w przypadkach implantacji bezpośrednio po ekstrakcji zęba.
Implant ARRP - może być wszczepiany tymczasowo lub na stałe i podtrzymywać trwałe uzupełnienia lub pełną protezę zębową natychmiast po zabiegu.

Ogromna różnorodność elementów protetycznych sprawia, że system Al
pha-Bio cieszy się dużym powodzeniem, łącząc w sobie wszystkie znane systemy.

SYSTEM ALPHA BIO JEST SYSTEMEM UNIWERSALNYM !!!